توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پنج شنبه, 30 دی 1400  
برگزارکنندگان
مجموعه مقالات
حامیان مالی و معنوی
کمیته سیاستگذاری
سازمان کنفرانس
هتل سانیا محمودآباد