توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پنج شنبه, 06 مهر 1402  
برگزارکنندگان
مجموعه مقالات
حامیان مالی و معنوی
قالب ارائه مقاله
قالب نگارش مقاله
کمیته سیاستگذاری
سازمان کنفرانس
هتل سانیا محمودآباد
حامیان معنوی