توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  شنبه, 18 آذر 1402  
برگزارکنندگان
مجموعه مقالات
حامیان مالی و معنوی
قالب ارائه مقاله
قالب نگارش مقاله
کمیته سیاستگذاری
سازمان کنفرانس
هتل سانیا محمودآباد
حامیان معنوی