توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 NERA-1026   بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی در فضای مجازی بر قصد خرید مشتریان ورزشی در دوران کرونا
نویسندگان: حمیدرضا قزلسفلو - فائزه سرای لو - فائزه احمدآبادی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 NERA-1027   رابطه بین سبکهای مدیریت کلاس درس و ادراک از محیط کلاس درس با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر مسجدسلیمان
نویسندگان: گل ناز بارانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 NERA-1032   بازخوانی و تحلیل صفحات نخستین کتاب Vision 2 پایه یازدهم دوره دوم متوسطه
نویسندگان: زهرا السادات میرسنجری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 NERA-1033   تبیین رابطه فرهنگ مدیریت خطا با مسئولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران)
نویسندگان: حاتمه رجبی نیا
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 NERA-1034   نوع شناسی و ارزیابی شاخص ناتوانی عملکردی کمربند شانه ای در دو و میدانی کاران پرتابی زن و مرد
نویسندگان: حمیدرضا قزلسفلو - محمد ممشلی - محبوبه میرزایی عمرانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
6 NERA-1037   تشخیص بیماری های قلبی با استفاده از تکنیک های طبقه بندی داده کاوی
نویسندگان: محمد میلاد روستایی پریدری - مینا چوپانی سفیدی - پویان صالحی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
7 NERA-1038   رابطه جرئت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش اموزان سوم دبیرستان شهرستان بابل
نویسندگان: سید کمیل صادقی - سعید امام قلی زاده - سید عبدالله بنی هاشمی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
8 NERA-1046   بررسی تفاوت برخی عوامل آمادگی جسمانی از طریق تمرینات مقاومتی و سرعتی
نویسندگان: سعیده موسوی - دکتر عظیم صلاحی کجور - دکتر سید حسین علوی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
9 NERA-1064   ارائه روش یادگیری ژرف برای تسریع تش خیص و تقسی م بندی تصاویر بیمار یهای مغزی
نویسندگان: حمیدرضا غفاری - پویان صالحی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
10 NERA-1068   ارتباط میان سواد زبان و ادبیات فارسی و یادگیری ریاضیات دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
نویسندگان: مریم اسدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
11 NERA-1071   بررسی آموزش تلفیقی با رویکرد انگیزشی بر بهبود یادگیری مفاهیم درس فارسی در دانش آموزان
نویسندگان: نساء ابراهیم تبار بورا - محمدباقر فرقانی اوزرودی - گلی علیجان زاده فیروزی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
12 NERA-1079   بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) در باب اصول و روش های تربیتی
نویسندگان: مرزبان ادیب منش
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
13 NERA-1086   مروری بر تحقیق کیفی روش گراندد تئوری
نویسندگان: سیده بتول حسینی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
14 NERA-1103   EFL Teachers’ Professional Development: The Cases of Skills, Competences, and Technology Use for Teaching Grammar
نویسندگان: مولود کشیری - مینا بصیرت - محبوبه تقی زاده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
15 NERA-1110   طراحی آموزشی مطالعات اجتماعی پایه های سوم و چهارم ابتدایی در مدارس چندپایه
نویسندگان: مریم دیوسالار - سیده بتول حسینی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
16 NERA-1133   تاملی بر سیر تکوین و تکامل علم جغرافیا
نویسندگان: رسول شریفی نجف آبادی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
17 NERA-1155   نقش نشاط و شادی در مدارس ابتدایی بر سلامت روان دانش‌آموزان
نویسندگان: مرضیه زرودی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
18 NERA-1167   نقش آموزش پژوهش‌محور در افزایش فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی و جامعه
نویسندگان: سیما سیمیاری - مسعود سالاری‌فرد - کبری باکویی کتریمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
19 NERA-1194   بررسی رابطه اخلاق حرفه ای با کیفیت خدمات آموزشی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار
نویسندگان: حسین مومنی مهموئی - مهدی اسحاقیان
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
20 NERA-1196   بررسی رابطه شایستگی های مدیران با نشاط آفرینی سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار
نویسندگان: محمود لطفی - حسین مومنی مهموئی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
21 NERA-1199   چگونه توانستم مشکل پرخاشگری کلامی دانش آموزان را با روش بازی درمانی شناختی رفتاری، در کلاس اول کاهش دهم؟
نویسندگان: ابراهیم خطیری - سمانه فرهادیان - سیده خدیجه موسوی - آتنا فرهادیان
1 3 نمایش ارائه مجازی مقاله
22 NERA-1201   بررسی رابطه خودکارآمدی و خلاقیت معلمان با روحیه پژوهشی دانش آموزان شهرستان تربت حیدریه
نویسندگان: نرگس عظیمی بکاولی - حسین مومنی مهموئی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
23 NERA-1209   تاثیر و کارکرد قصه و قصه خوانی در ایجاد و تقویت هویت ایرانی- اسلامی کودکان پیش از دبستان
نویسندگان: آسیه ابدی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
24 NERA-1221   رویکرد نوین استفاده از شبکه‌های نرم‌افزار محور جهت افزایش امنیت اینترنت اشیا
نویسندگان: رحیم اصغری - رضا سمیاری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
25 NERA-1229   شناسایی مهمترین عوامل موثر بر انگیزش و مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی
نویسندگان: سجاد صالحی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
26 NERA-1233   بررسی راهکارهای حفاظت از منابع آبی و کاهش مصرف آب
نویسندگان: علی حسین صادقی عالمی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
27 NERA-1246   کاهش میزان ترک تحصیل دانش آموزان روستایی در زمان شیوع بیماری کرونا
نویسندگان: مهناز خنیفر
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
28 NERA-1255   تأثیرات کرونا بر آموزش
نویسندگان: عارفه روشن طبری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
29 NERA-1260   بررسی نقش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عناصر برنامه درسی
نویسندگان: سمیه سیفی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
30 NERA-1265   اثر بخشی آموزش الگوی تدریس E5 (مبتنی بر ساختن گرایی) برتفکر انتقادی، انگیزش پیشرفت تحصیلی و یادگیری مهارت های توپی هنرجویان هنرستان تربیت بدنی داراب ناحیه 2 ساری
نویسندگان: اسحق علی خطابی - بهزاد باقریان - سعید خدابخشی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
31 NERA-1275   سیاست های توسعه شهری با نقش آفرینی آموزش و پرورش در زمینه شهر سالم
نویسندگان: حسین احمدی - فاطمه ذبیحی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
32 NERA-1287   تاثیربرگزاری دوره های آموزشی مجازی بر ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی استان مازندران
نویسندگان: ملیحه شهسوار پیرکوئی - فاطمه بهار - طاهره سام دلیری - پریسا کیا لاشکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
33 NERA-1296   دنباله‌های بازگشتی و ضرورت بررسی آن
نویسندگان: محمود داورزنی - پرنیان قربانی - زهرا بختیاری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
34 NERA-1301   بررسی روش های سنجش در ارزشیابی کیفی – توصیفی، چالش ها و فرصت ها
نویسندگان: فریبا سروری - سوری احمدی خطیر
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
35 NERA-1306   بررسی کمی وکیفی محتوای جامعه شناسی پایه دهم انسانی وهویت اجتنماعی پایه دوازده ریاضی وتجربی براساس برنامه درسی ملی
نویسندگان: شهلا سلطانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
36 NERA-1305   رابطه بین بیماری کووید 19 و استرس ادراک شده با خودکارآمدی و یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه
نویسندگان: ایوب بابایی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
37 NERA-1327   بررسی رابطه سبک رهبری خدمتگزار مدیران با یادگیری سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی
نویسندگان: الهام حاجی پور - محمد شاهین فر - تکتم مطلبی پور - اعظم مصلحی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
38 NERA-1336   تاثیر برنامه درسی هنر در افزایش خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان نوشهر
نویسندگان: پرستو جوادی - معصومه بیرانوند - لیلا برالوندی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
39 NERA-1338   چگونه توانستم انشاء نویسی دانش آموزان پایه چهارم را بهبود ببخشم؟
نویسندگان: محدثه فرهنگیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
40 NERA-1345   اهمیت بکارگیری یادگیری ترکیبی در تدریس معلمان
نویسندگان: مهناز خنیفر - سید فرحان حرمشاهی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
41 NERA-1347   بررسی رابطه بین مدیریت متنوع منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش مازندران
نویسندگان: ثمانه تندرو سمسکنده - بردیا بهنیا
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
42 NERA-1348   تحلیل اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی مدیریت در سازمان های آموزشی
نویسندگان: مهدی عالیشاه - الهام صفاری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
43 NERA-1350   تاثیر آموزش مبتنی بر بازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان
نویسندگان: معصومه شهسواری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
44 NERA-1358   تبیین رابطه کیفیت خدمات با وفاداری مشتریان با نقش میانجی رضایت‏مندی در باشگاه‌های ورزشی شهر طبس
نویسندگان: فاطمه بخشایی - سمیه صحراگرد - اکرم رضایی - نفیسه ایلخانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
45 NERA-1366   عوامل و عناصر کلیدی در فضای فیزیکی مدرسه
نویسندگان: نگین فخار
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
46 NERA-1367   نقش دانش آموختگان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش در توسعه اشتغال جامعه
نویسندگان: محسن غلامی - الهه کشاورز
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
47 NERA-1368   بررسی رابطه کمال گرایی و نظم جویی شناختی هیجان با سلامت روان در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بجنورد
نویسندگان: سمیه جهانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
48 NERA-1369   تأثیر آموزش مبتنی بر «استیم» بر تفکر انتقادی و احساس تعلق به مدرسه
نویسندگان: راضیه ابراهیمیان - اسماعیل کاظم پور
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
49 NERA-1370   بررسی راهکارهای عملی ارتقای سطح هوش معنوی دانش آموزان
نویسندگان: امیر پوراحمدعلی - فاطمه رضازاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
50 NERA-1374   اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با تمرینات ورزشی بر کم رویی دانش آموزان
نویسندگان: فاطمه سیفی کردلر - فرزانه مصطفوی - سیده مریم موسوی شارمی - زهرا سیفی کردلر
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
51 NERA-1376   اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی
نویسندگان: مسعود طالبی - مسعود نوری چراتی - مسعود آتش بار
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
52 NERA-1378   بررسی نقش خانواده های الگوهای تدریس در پرورش مهارت های تفکر
نویسندگان: نگین توماج - حصل کاظمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
53 NERA-1380   بررسی رابطه تسهیم دانش بر کیفیت گروه کاری با نقش میانجی انگیزش ورزشی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی
نویسندگان: امین امانی - فاطمه مردانی - مریم صحرانورد - محمدعلی دادگر
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
54 NERA-1381   نقش و کارکرد فعالیت های هنری و روش های نوین تدریس در رشد و پرورش خلاقیت دانش آموزان
نویسندگان: لیلا قاسمی شورابی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
55 NERA-1383   تبیین خلاقیت و نوآوری در آموزش
نویسندگان: ماندانا فرجی - مژگان فرهبد
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
56 NERA-1384   چگونه توانستم با توانمندسازی معلمان ،شرایط آموزش در فضای مجازی را تسهیل نمایم.
نویسندگان: سمانه یزدانی پرائی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
57 NERA-1389   بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت روابط معلم با دانش‌آموز
نویسندگان: مریم خواجوند کوهپر - مهری دلفان همتی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
58 NERA-1391   نقش و کارکرد بازی و قصه در رشد و تقویت هویت کودکان پیش از دبستان
نویسندگان: فاطمه میهن دوست
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
59 NERA-1398   بررسی تأثیر بهزیستی روانشناختی در نحوه گذراندن اوقات فراغت در ورزشکاران نخبه
نویسندگان: اکبر خلیلی - نرگس دلشاد غلامی - آسیه سهرابی - الهام سلطانعلی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
60 NERA-1399   کنترل و نظارت خودکار یک سیستم گلخانه هوشمند با استفاده ازفناوری اینترنت اشیا
نویسندگان: رحیم اصغری - مرضیه خدادوستان
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
61 NERA-1402   تدوین الگوی کیفی برای توسعه آموزش مجازی در مدارس در مواقع حوادث غیرمترقبه
نویسندگان: حسن عموزاد مهدیرجی - ساجده فدائی ریحان آبادی2
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
62 NERA-1403   بررسی رابطه حمایت اجتماعی معلمان با انگیزش مشارکت در کلاس‌های اوقات فراغت و فوق‌برنامه ورزشی
نویسندگان: شیما عابدی - مسعود دامنی - محمد رحیمی - مرضیه اوشال
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
63 NERA-1404   بررسی بیماری کرونا در کشور امریکا با بازنمایی توابع پایه ای شعاعی
نویسندگان: مسعود خسروتاش - مهدی سروش - مژگان صالحی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
64 NERA-1405   اقدام پژوهی درباره چگونه توانستم مدیریت کلاس مجازی را در دوران کرونا بهبود بخشم ؟
نویسندگان: سیده مریم موسوی - فائزه جعفری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
65 NERA-1406   راهکارهای نوآوری ، خلاقیت و کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش
نویسندگان: سارا نظام پرست
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
66 NERA-1410   Exploring Iranian Students’ vs. Teachers’ Attitudes toward Senior High School English Textbooks: Vision Series in the Spotlight
نویسندگان: زهرا آقازاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
67 NERA-1415   چگونه توانستم با ایجاد انگیزه دانش آموزان مدارس ناحیه 2 ساری را جذب مرکز پژوهشسرای دانش آموزی کنم؟
نویسندگان: فاطمه علی پور زاغمرزی
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
68 NERA-1416   بررسی تاثیر مدیریت فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان آموزش و پرورش مازندران
نویسندگان: نجمه حبیبی اسبوکلائی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
69 NERA-1418   بررسی رویکردهای یاددهی-یادگیری مورد استفاده دبیران فیزیک
نویسندگان: فرشته گلیان - سمیرا بهرامی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
70 NERA-1421   استفاده از چندجمله ای های تیلور در محاسبه حدهای مبهم
نویسندگان: عبدالرحمن شهیدزاده - مرضیه سعید
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
71 NERA-1422   اثربخشی تمرینات خودهیپنوتیزم بر عزت نفس دانشجویان
نویسندگان: زری وطن دوست جمال آباد - محمدجواد رنجبر - شعبانعلی باقریان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
72 NERA-1423   رابطه ی بین سبک های هویت، سلامت اجنماعی و خودپنداره با رفتارکمک طلبی دانشجویان
نویسندگان: بنفشه زارعی تلوکی - فریبا سروری - مهران رئیسی چمازکتی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
73 NERA-1425   چگونه توانستم یادگیری دانش آموزان ازطریق آموزش مجازی را افزایش دهم؟
نویسندگان: سارا نظام پرست
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
74 NERA-1428   بررسی کارآفرینی و نقش مدیریت در کارآفرینی
نویسندگان: جعفر عسگری - مصطفی شیبانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
75 NERA-1433   تاثیر استفاده از پاورپوینت در آموزش ریاضی
نویسندگان: احمد نجفی - محمد جواد اسلامپور - مهدیه اجدادی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
76 NERA-1435   تحلیل محتوا فیلم های آموزش علوم تجربی پایه نهم از منظر توجه به مولفه های زیست محیطی
نویسندگان: شهلا مسلمی - آوا کندری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
77 NERA-1436   نقش سرتیپ علی خان دیوسالار کجوری ( سالار فاتح )در نهضت مشروطیت
نویسندگان: خدایار دژکامه - خورشید کرمیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
78 NERA-1437   اثر بخشی بازی در تقویت مهارت نوشتن دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتن
نویسندگان: فاطمه سلیمان پور - فاطمه آقاجان زاده - زهرا حسن نیا - مریم سلیمان پور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
79 NERA-1438   تأثیر روش تدریس معلمان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در یادگیری درس ریاضی پایه ششم
نویسندگان: علی غلامی عالمی - مریم ناطق
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
80 NERA-1444   تاثیر مهارت های تفکر انتقادی در شایستگی حرفه ای دانشجومعلمان در کارورزی
نویسندگان: نگین توماج
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
81 NERA-1445   بررسی میزان سواد علمی دانش آموختگان فیزیک در مورد بیماری کووید-19 و واکسیناسیون
نویسندگان: الهه ادیبی - منصور وصالی - سمیرا بهرامی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
82 NERA-1448   Construction of the derivative discourse profile with the commognition theory: the case of the tangent line
نویسندگان: سعید حق جو - ابراهیم ریحانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
83 NERA-1450   بررسی میزان سواد علمی دانش آموختگان فیزیک دربارهء محصولات غذایی ژنتیکی اصلاح شده
نویسندگان: آیدا رحیمی - منصور وصالی - سمیرا بهرامی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
84 NERA-1451   مخاطرات روز افزون استفاده از سوختهای فسیلی راه حلها (مدیریت، اقتصاد و محیط زیست)
نویسندگان: باقر تسلیمی - ساره کاسگری - هادی خانعلی - سیده عالیه علوی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
85 NERA-1452   نقش مؤثر قدرت معلمان در اداره کلاس و تدریس در فضای مجازی در زیست بوم جدید
نویسندگان: باقر تسلیمی ماچکه پشتی - زینب نبی زاده - احمد قاسمی - سکینه میرزایی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
86 NERA-1454   مقایسه تطبیقی عملگرایی آموزشی در کتاب های قدیم و نوین ریاضی متوسطه (مطالعه موردی مبحث تابع دوره دوم متوسطه)
نویسندگان: ریحانه سادات مهدی زاده - ابراهیم ریحانی - سعید حق جو
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
87 NERA-1455   Teacher at the Heart of Education Recovery: Reopening the School Is Essential to Restore the Quality and Effectiveness of Learning
نویسندگان: لیلی فتح اله زاده خانمیری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
88 NERA-1456   ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت سایت‌های فروش اینترنتی با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره
نویسندگان: سیده لیلا ساداتیان شرفدارکلایی - بردیا بهنیا - داود درویشی سلوکلایی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
89 NERA-1457   تأثیر محتوای آموزشی بر تعامل، در آموزش
نویسندگان: نگار رشید - محمد آقاجانپور عمران
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
90 NERA-1468   تشخیص نفوذ شبکه های مبتنی بر نرم افزار برای افزایش دقت و کاهش حملات
نویسندگان: مینا چوپانی سفیدی - پویان صالحی - فرشید شایان
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
91 NERA-1478   An Action Research on Getting Students to Speak in an EFL Classroom Context
نویسندگان: وحید رحمانی دغارونی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
92 NERA-1482   نقش حکمرانی هوشمند در آموزش شهر هوشمند
نویسندگان: مهدی بهجتی اردکانی - شهرزاد قاسمی - محمدجواد عبدعاصی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
93 NERA-1483   آموزش شهروند هوشمند در شهر هوشمند
نویسندگان: محمدجواد عبدعاصی - مهدی بهجتی اردکانی - عباس فضائلی نیا
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
94 NERA-1484   پیشنهاداتی برای تغییر و تدوین کتاب های درسی که موجب بهبود وضع اقتصاد میشود
نویسندگان: محمد جواد شهدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
95 NERA-1486   نقش زنان در نظام تربیتی اسلام
نویسندگان: محمد جواد شهدی - علی اصغر آزاد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
96 NERA-1489   بررسی تأثیرکیفیت زندگی کاری بر استرس شغلی (مورد مطالعه: آموزش وپرورش شهرستان محمودآباد)
نویسندگان: شهلا زرجام
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
97 NERA-1490   ضرورت توجه به سواد مالی و اقتصادی در آموزش ریاضیات ابتدایی
نویسندگان: حسین عباسی - محمدجواد اسلام پور - مهدیه اجدادی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
98 NERA-1493   ارزیابی برای یادگیری در مقابل ارزیابی یادگیری: کلیدی برای موفقیت ها و بهبود آموزشی در کلاسهای درس
نویسندگان: بهرام مقدس
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
99 NERA-1495   احسان، مسقط ضمان قهری
نویسندگان: سیمین امینی زارع
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
100 NERA-1500   بررسی تاثیر گیمیفکیشین( بازی وارسازی) بر خلاقیت سازمانی و انگیزش شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تربت حیدریه
نویسندگان: حسین مومنی مهموئی - زهرا رستم پور کاریزکی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
101 NERA-1501   بررسی رابطه سبک های رهبری در مدیریت مدارس با بکارگیری فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی
نویسندگان: حسین مومنی مهموئی - مرتضی دستوری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
102 NERA-1503   بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر نشاط سازمانی و اخلاق حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تربت حیدریه
نویسندگان: حسین مومنی مهموئی - ایمان فخاریان تربتی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
103 NERA-1505   بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با پاسخگویی سازمانی معلمان
نویسندگان: حسین مومنی مهموئی - مرتضی مهرعلی سلامی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
104 NERA-1506   بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر تاب آوری سازمانی و پاسخگویی اجتماعی معلمان
نویسندگان: حسین مومنی مهموئی - امیرعباس اکبریان
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
105 NERA-1508   اقدام پژوهی علاقمندی هنرجویان هنرستان به رشته کامپیوتر و بازار کار در آینده
نویسندگان: زینب داودی - آرزو موسوی - معصومه همتی زاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
106 NERA-1513   رویکرد های نوین در مدیریت زنجیره تامین
نویسندگان: رحیم اصغری - رضا سمیاری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
107 NERA-1514   شناسایی نیازهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد گرگان، در یادگیری زبان انگلیسی
نویسندگان: نگین جباری - فائزه شریفی - شبنم برزگر
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
108 NERA-1518   شناسایی عوامل موثر بر توسعه حرفه ای معلمان با استفاده از روش سنتز پژوهی
نویسندگان: حسین مومنی مهموئی - محسن قربانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
109 NERA-1520   اهمیت اوقات فراغت در تربیت اخلاقی دانش آموزان
نویسندگان: محمدرضا محمدزاده رهنی - محسن معتمدی - علی شیعه علی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
110 NERA-1521   بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر اخلاق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی معلمان منطقه رخ تربت حیدریه
نویسندگان: حسین مومنی مهموئی - جواد دین محمدی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
111 NERA-1522   بررسی عوامل موثر بر توسعه خلاقیت دانش آموزان
نویسندگان: امید مرادی شورکایی - سید یوسف ساداتی پایین رودپشتی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
112 NERA-1523   عوامل تاثیر گذاری معلم
نویسندگان: محمدرضا محمدزاده رهنی - محسن معتمدی - علی شیعه علی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
113 NERA-1524   بررسی تاثیر رهبری توزیعی بر غرور سازمانی و اخلاق کار اسلامی معلمان منطقه رخ شهرستان تربت حیدریه
نویسندگان: حسین مومنی مهموئی - ابوالفضل نجفی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
114 NERA-1525   راهکارهای عملی اعتماد به نفس در دانش آموزان
نویسندگان: محسن معتمدی - محمدرضا محمدزاده رهنی - علی شیعه علی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
115 NERA-1526   تاثیر سطح سواد والدین بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان روانسر در سال تحصیلی 1400 - 1401
نویسندگان: طیب مظفری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
116 NERA-1527   مدرسه شاد و با نشاط برای دانش آموزان
نویسندگان: محسن معتمدی - محمدرضا محمدزاده رهنی - علی شیعه علی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
117 NERA-1528   بررسی رابطه سبک‌های هویت و سرمایه روان‌شناختی معلمان با اضطراب در دانش‌آموزان مدارس شهرستان شیروان
نویسندگان: رقیه علیمردانی - کلثومه فهیم - بتول فهیمیده - محمد عباسی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
118 NERA-1529   کیفیت زندگی کاری و نقش پیش بینی کننده آن در تبیین سلامت روان کارکنان دانشگاه بیرجند
نویسندگان: حمید رضا بیژن پور - محسن ماندگار - هادی پورشافعی - امیرحسین طاحونه بان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
119 NERA-1538   نقش معلم در پرورش خلاقیت
نویسندگان: محمد جواد شهدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
120 NERA-1539   بررسی تأثیر میزان تعامل در آموزش غنی شده به وسیله شبکه‌های اجتماعی بر میزان پیشرفت تحصیلی درس ادبیات فارسی دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان آمل
نویسندگان: رضا پاشا - سیده فاطمه معصومی - محمد یوسف نوایی - الهه کتابی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
121 NERA-1540   تأثیر آموزش غنی شده مبتنی بر شبکه‌های مجازی بر یادگیری و یادداری درس علوم دانش آموزان پسر پایه چهارم شهرستان آمل
نویسندگان: رضا پاشا - محمد جواد عبدی - سید اکبر احمدی - فاطمه کلوانی نیتلی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
122 NERA-1541   بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر سنندج
نویسندگان: سیامک صادقی - داود غلامی - محسن عبدالملکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
123 NERA-1543   ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی چالشها و راهکارها
نویسندگان: زهرا خطیبی - حسین مومنی مهموئی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
124 NERA-1548   Impacts of Automated Writing Corrective Feedback on L2 Writing Accuracy
نویسندگان: فاطمه قنبربهشتی - شعبان نجفی کریمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
125 NERA-1554   علاقه مندی هنرجویان هنرستان دخترانه محمد طاهری به درس ریاضی با نرم افزارهای چند رسانه ای (inshot وMultimediaو MovieMaker) در زیست بوم جدیدآموزش پرورش
نویسندگان: فخرالسادات عابدینیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
126 NERA-1555   بررسی پیشینه ی سواد خواندن به عنوان یکی از مهارت های چهارگانه ی زبانی
نویسندگان: وحیده برزه - رقیه کردان - سیده نیره هاشمیان
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
127 NERA-1556   سنتز پژوهی شناسایی مولفه های موثر بر تسهیم دانش کارکنان
نویسندگان: حسین مومنی مهموئی - مهدیه امانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
128 NERA-1557   بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با اهداف پیشرفت و کارآفرینی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشتخوار
نویسندگان: فاطمه رحیم زاده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
129 NERA-1567   چگونه توانستم با رویکرد ساختن گرایی، انگیزه دانش آموزان پایه اول را جهت انجام فعالیتهای ریاضی در فضای مجازی ارتقاء بخشم؟
نویسندگان: فهیمه رضائی - کیان فقیه عبدالهی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
130 NERA-1574   پیش بینی رابطه‌ی بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در معلمان دوره دوم ابتدایی شهر ساری در سال تحصیلی 1401 - 1400
نویسندگان: آرش ابراهیم‌زاده - مرتضی بدری - سید سروش ساداتی جمالی - محمدرضا نوکنده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
131 NERA-1575   پیش بینی رابطه‌ی بین خودکارآمدی و آموزش ترغیبی معلمان دوره ی دوم ابتدایی شهر ساری در سال تحصیلی 1401- 1400
نویسندگان: آرش ابراهیم زاده - سید نیره هاشمیان - وحیده برزه - محسن مقنعی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
132 NERA-1576   روایتی از بهبود درک دستگاه گردش خون دانش آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی با استفاده از روش تلفیقی
نویسندگان: آرش ابراهیم‌زاده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
133 NERA-1577   چگونه توانستم ضعف دانش‌آموز «محمدپارسا ایمانی کارنامی» در پایه‌ی پنجم دبستان شهید احتشامی را در درس املا بهبود ببخشم؟
نویسندگان: آرش ابراهیم‌زاده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
134 NERA-1578   مزایا و معایب آموزش مجازی در دوران کرونا
نویسندگان: زینب رضوانی - نرگس مصلحی - حمیده حسینی - آیدا یوسفیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
135 NERA-1579   تاثیر آموزش کارآفرینی (مطالعه روی دانش آموزان دوره متوسطه)
نویسندگان: فهیمه رضائی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
136 NERA-1580   راهکارهای تربیت اخلاقی از نگاه قرآن کریم
نویسندگان: زهرا قربانی مقدم - حمیدرضا فریدی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
137 NERA-1581   بررسی رابطه دانش‌آفرینی در ورزش بر انگیزش ورزشی در معلمان تربیت بدنی شهر بیرجند
نویسندگان: کاظم چراغ بیرجندی - داوود مباشری - امین کیانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
138 NERA-1593   تدوین سیاست‌ها و راهبردهای بومی توسعه ایران (آینده‌پژوهی راهبرد توسعه ایران)
نویسندگان: طاها عشایری - طاهره جهان پرور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
139 NERA-1594   حضرت زینب(س) الگوی زنان مسلمان در بیداری اسلامی
نویسندگان: محمود دسکره - مریم ضیغمی - حمیدرضا فریدی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
140 NERA-1595   بررسی«تجلّی خدا و رؤیت» در قرآن
نویسندگان: مریم ضیغمی - حمیدرضا فریدی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله