توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 NERA-1006   تعیین ترازهای ارتعاشی حالت های الکترونی مختلف مولکول آنتی موان اکسید
نویسندگان: زهرا محمودی - فاطمه بوربور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 NERA-1008   آموزش، پژوهش ، مجازی ، دانشگاه ، مدارس
نویسندگان: میترا صحبتی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 NERA-1009   مقایسه دو پروتکل تمرینی تعادلی و مقاومتی بر کارایی عملکرد مچ پا در والیبالیست های غیرنخبه با بی ثباتی مزمن مچ پا
نویسندگان: حمیدرضا قزلسفلو - آرمین حیدری - امیرمحمد حیدری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 NERA-1010   بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با جو سازمانی نوآورانه مطالعه موردی: معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نوشهر
نویسندگان: هایده پورشعبانی - ژاله متاجی - زهرا جعفری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 NERA-1011   مفهوم پردازی یادگیری ترکیبی با رویکرد تحول دیجیتال در آموزش
نویسندگان: هایده پورشعبانی - ژاله متاجی - فائضه پورشعبان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
6 NERA-1012   بررسی تاثیر آموزش های اسلامی محور بر رشد اخلاقی دانش آموزان ابتدایی (مطالعه موردی دانش آموزان ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 1 زاهدان)
نویسندگان: علی باقری فر - عبدالله شیرازی - زهرا ابراهیمی شاهرودی - مریم نوری ورمال
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
7 NERA-1013   بررسی اثرات مخرب فضای مجازی بر افزایش جرم های رایانه ای (مطالعه ی موردی مدارس آموزش وپرورش ناحیه 1 زاهدان)
نویسندگان: علیرضا کیخا - زهرا ابراهیمی شاهرودی - طاهره سامانی - سمیه سامانی - محمد مالکی مقدم
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
8 NERA-1018   تحلیل بسترهای بحران مدیریت منابع آب کشور و نحوه مدیریت آن
نویسندگان: ملیحه صادقی - ابراهیم صادقی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
9 NERA-1021   تاثیر مردودی بر افت تحصیلی دانش آموزان اول ابتدایی
نویسندگان: فاطمه کشوری محبوب
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
10 NERA-1022   رابطه همدلی و مهارت‌های اجتماعی با بخشش در افراد بزرگسال شهر چالوس
نویسندگان: فاطمه کشوری محبوب
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
11 NERA-1023   راهبرد های نوین در تقویت انگیزه ی اولیا و دانش آموزان-1
نویسندگان: لیلا بیژنی کشکک - سمیه مصطفوی - میترا یوسف رشیدی - صغری مختارنژاد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
12 NERA-1024   مقایسه امنیت روانی و عزت‌نفس دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار با آموزش مجازی در دوران کرونا
نویسندگان: طاهره دوستی کرقند
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
13 NERA-1028   شعاع عددی و برد عددی درC^*‌-‌ جبرها
نویسندگان: گلناز عزیزی - عبدالله عزیزی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
14 NERA-1029   بررسی تاثیرگذاری عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (آموزش وپرورش ناحیه 1 زاهدان)
نویسندگان: علی باقری فر - یعقوب کریمی - رضا بندانی - زهرا ابراهیمی شاهرودی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
15 NERA-1035   نقش فناوری اطلاعات در آموزش ریاضی و غنی سازی کلاس درس
نویسندگان: مرتضی علیجانپور لداری - رضا براری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
16 NERA-1043   جایگاه و اهمیت پژوهش محوری در مدارس ابتدایی
نویسندگان: علی شاهینی - امیر قاسمی - علی پاشایی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
17 NERA-1047   توسعه کارآمدی در ورزش دانشجویی از طریق تکنیک های طراحی شغل
نویسندگان: دکتر سیدحسین علوی - برانوش نیک بین - عبدالرضا علی پور گال
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
18 NERA-1048   تاثیر تصویر سازی مثبت بر افزایش یادگیری دانش آموزان در دروس مشکل (مطالعه موردی دبستان پسرانه چمران زاهدا ن)
نویسندگان: زهرا ابراهیمی شاهرودی - مریم نوری ورمال - مژگان شادوند - منیره سنچولی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
19 NERA-1050   چگونه توانستم درس ریاضی را با روشهای خلاق شیرین وجذاب کنم
نویسندگان: سیما علیزاده بائی - رضا براری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
20 NERA-1057   چگونه توانستم مشکل خوانداری دانش آموزم را به روش حل مسئله و بازی بهبود بخشم ؟
نویسندگان: هاجر عفتی - رضا براری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
21 NERA-1061   بررسی رابطه هوش هیجانی با فراشناخت معلمان تربت بدنی استان خوزستان
نویسندگان: شهین باقری - رستم کریمی ورناصری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
22 NERA-1062   بررسی ارتباط هیجان تحصیلی در تدریس، آموزش و یادگیری
نویسندگان: راضیه احمدی - افسانه افراشته
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
23 NERA-1063   تحلیل اکتشافی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
نویسندگان: افسانه جاویدان
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
24 NERA-1066   تاثیر شوک فرهنگی بر رضایت شغلی و مهارت ارتباطی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان مازندران
نویسندگان: مهدی کاویان‌پور - فرشاد امامی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
25 NERA-1070   مهارت فردی ،دانش آموزان ،هویت و ارتقای تحصیلی
نویسندگان: فاطمه شکری - حسین سعیدی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
26 NERA-1072   بررسی تاثیر چند رسانه ای ها بر تقویت مهارت های یادگیری دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری در دوره ابتدایی
نویسندگان: معصومه صالحی میر
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
27 NERA-1073   نقش گروه در بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان
نویسندگان: نادره حمیدی - سیده مائده زمانی - مریم قادری - فاطمه احمدی راد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
28 NERA-1074   تاثیر هنر درمانی گروهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر
نویسندگان: پروین قنبرلو - فاطمه عماری - محمد عماری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
29 NERA-1075   توانمند سازی معلمان در دوران کرونا با گروه سواد رسانه و تدریس اورژانسی
نویسندگان: کوثر کاظمی فلوردی - پرستو پرتقالی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
30 NERA-1089   مقایسه ویژگی‌های اصلی شغل داوران کشتی استان مازندران
نویسندگان: سیدحسین علوی - اباذر اسلامی - محسن هادی طحان
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
31 NERA-1090   تحلیل محتوایی کتابهای درسی جامعه شناسی پایه دهم تا دوازدهم انسانی دوره متوسطه دوم و میزان انطباق آن ها با شایستگی های پایه سند برنامه درسی ملی
نویسندگان: شهلا سلطانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
32 NERA-1092   رابطه ی اخلاق حرفه ای و معنویت در کار با پاسخگویی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش (مورد مطالعه: معلمان مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه)
نویسندگان: حسین مومنی مهموئی - حبیبه پوریوسف
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
33 NERA-1093   بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و هوش فرهنگی با یادگیری استراتژیک(مورد مطالعه: معلمان مقطع ابتدائی شهرستان خواف)
نویسندگان: حسین مومنی مهموئی - فائزه پیش بین
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
34 NERA-1094   چگونه توانستیم از طریق برنامه های آموزشی مدرسه محور صلاحیت های حرفه ای و مجازی معلمان را در ایام کرونا یی بهبود بخشیم؟
نویسندگان: نسا گلپایگانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
35 NERA-1096   مقایسه اشتیاق تحصیلی، نگرش به مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس هوشمند و مدارس عادی
نویسندگان: لیلا بابایی - نادی علیزاده - اشرف السادات بابایی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
36 NERA-1101   شناسایی چالش سندروم های سازمانی و راهکارهای کاهش آن(با تاکید بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی)
نویسندگان: حسین مومنی مهموئی - المیرا اعتمادی نیا
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
37 NERA-1106   تاثیر قران بر سلامت روان و اضطراب و حافظه دانش اموزان مقطع ابتدایی روستای سنگتراشان ساری
نویسندگان: سید عابدین خدادادی - معصومه حسن پور
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
38 NERA-1113   بررسی عوامل بستر ساز تعاملات اجتماعی در طراحی دانشکده معماری
نویسندگان: طاهره حسین زاده باغان - شهاب عباس زاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
39 NERA-1114   رابطه بین ویژگی های شخصیتی (درون گرایی- برون گرایی) و منبع کنترل با مهارت های مقابله ای در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان بابل
نویسندگان: سمیرا برزگر - لیلا عرب واحددهکردی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
40 NERA-1117   بررسی تاثیر فضیلت سازمانی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه: کارکنان شبکه بهداشت و درمان چابهار)
نویسندگان: محمد جوادی زاده - افشین ملاهزهی - برکت اشکبوس
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
41 NERA-1122   آموزش مجازی (مزایا، معایب، تکنیک‌ها)
نویسندگان: هانیه دیوسالار
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
42 NERA-1124   نقش آموزش در بحران آب
نویسندگان: فروزان ناصری - ثنا محمدزاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
43 NERA-1126   آموزش پساکرونایی در ایران
نویسندگان: مرتضی خیر آبادی - محمد هادیان - سید علی اصغر پرستاران - مریم پرستاران - زینب درویش نوری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
44 NERA-1127   چگونه توانستم مشکل روخوانی حمید دانش آموز پنجم ابتدایی را حل کنم؟
نویسندگان: فرشید خدرلو
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
45 NERA-1128   ایجاد علاقه در دانش اموزان مقطع ابتدایی به درس قران و هدیه های اسمانی با شعر و قصه گویی
نویسندگان: رضا براری - فیروزه محمودزاده تیلمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
46 NERA-1129   تاثیر استفاده از یادگیری معکوس بر مهارتهای حل مسئله درس ریاضی
نویسندگان: رضا براری - سید رضا هاشمی تروجنی - سودابه نوروزی خلیلی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
47 NERA-1130   آگاه سازی دانش آموزان و والدین آن ها از اثرات ابتلای زودهنگام کودکان و نوجوانان به فضای مجازی
نویسندگان: زینب بابکی - زهرا قاسم زاده - عسکری دبیدی بهنمیری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
48 NERA-1131   افزایش بهره‏ وری معلم: یادگیری فراگیران در آموزش مجازی
نویسندگان: زهرا قاسم زاده - فرشته آقاجانی - شهاب رزاقی کله بنی - مجتبی داداش زاده - عسکری دبیدی بهنمیری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
49 NERA-1132   یادگیری معکوس، از نظریه تا عمل
نویسندگان: رضا براری - عباسعلی معافی - محمودرضا نظری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
50 NERA-1134   تاثیر یادگیری الکترونیکی دانش آموزان ابتدایی
نویسندگان: مهدی فانی اسکی - امیرحسین آزاد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
51 NERA-1136   نقش تفاوت های فردی در برنامه ریزی درسی
نویسندگان: نیما جمشیدی کمرودی - سیده سارا میری شهنه کلائی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
52 NERA-1138   نقش یادگیری معکوس در یادگیری مهارت اندازه‌گیری در درس ریاضی
نویسندگان: رضا براری - شکوفه انصاری - مینا صائبی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
53 NERA-1139   دلایل پرخاشگری در دانش آموزان و راه های کنترل آن
نویسندگان: امیرحسین آقاجانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
54 NERA-1140   نقش معلمان در توسعه و تقویت مهارت های ارتباطی بین دانش آموزان
نویسندگان: سمانه امیری - ندا عموزاد - سمانه بابائی شیب آبندانی - محبوبه مدرسی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
55 NERA-1141   چگونه توانستم مشکل ضعف و کند نویسی در درس املا دانش آموزم را کاهش دهم؟
نویسندگان: رضا خیری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
56 NERA-1142   تاثیر روش های تدریس نوین برای یادگیری بهتر دانش آموزان
نویسندگان: آمنه مهدی زاده - نعیمه اولیایی - ناهید مفیدی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
57 NERA-1148   چگونه توانستم کندنویسی دانش‌آموزانم را بهبود ببخشم
نویسندگان: طاهره محمد قلی پور رزکناری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
58 NERA-1157   تاثیر خرد سازمانی بر رضایت شغلی و اثربخشی سازمانی
نویسندگان: الهام خسروی پور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
59 NERA-1159   « چگونه توانستم انگیزه دانش آموزان را برای همکاری بیشتردر کلاس مجازی با روش های خلاق و راهکارهای مناسب افزایش دهم »
نویسندگان: فاطمه عزیزی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
60 NERA-1162   روش‌های آموزش مهارت‌های اجتماعی، زندگی و ارتباطی به دانش‌آموزان
نویسندگان: آرمین خزائی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
61 NERA-1163   بحران آب و راه‌های مقابله با آن
نویسندگان: آرمیتا خزائی - علیرضا باروج کیاکلایی - مارینا سالاری‌فرد
1 2 نمایش ارائه مجازی مقاله
62 NERA-1168   بررسی تاثیر توسعه متوازن رشته ها درافزایش و بهبود کیفیت آموزشی در دوره متوسطه
نویسندگان: معصومه کدخدایی - عفت شیخی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
63 NERA-1169   بررسی راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش آموزان
نویسندگان: الیاس بامری - مهنوش عابدینی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
64 NERA-1170   تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان درآموزش ریاضی
نویسندگان: نادیا نوری - نسرین افضلی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
65 NERA-1171   چگونه توانستم مشکل کند نویسی دانش آموز پایه دوم ابتدایی را بهبود ببخشم؟
نویسندگان: فاطمه عباسی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
66 NERA-1172   چگونه توانستم باعث افزایش اعتماد به نفس دانش آموزم معصومه در کلاس مجازی شده و مشارکت او را در فعالیت ها افزایش دهم؟
نویسندگان: فاطمه محمد جان نتاج
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
67 NERA-1173   آموزش و پژوهش در دانشگاه و مدارس
نویسندگان: زینب نجفی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
68 NERA-1175   روش تدریس مبتنی بر بازی ، محدودیت ها و موانع آن در مدارس ابتدایی
نویسندگان: سهیل علیزاده - رضا اسکندری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
69 NERA-1176   بررسی وضعیت تحصیلی و عاطفی دانش آموزان دیر آموز
نویسندگان: آتنا آغاسی - فاطمه صفری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
70 NERA-1177   بررسی و تحلیل محتوای ساختار، نکات ادبی، دستوری و نگارش کتب فارسی مقطع ابتدایی همراه با نظرات معلم پایه دوم تاششم
نویسندگان: علی آبادیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
71 NERA-1178   بررسی روش تدریس استقرایی در مقطع ابتدایی
نویسندگان: نگار کاری زاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
72 NERA-1179   تحلیل محتوا کتاب علوم ششم ابتدایی بر اساس اهداف دروس
نویسندگان: علیرضا سلطانی نظیر - مهدی رودی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
73 NERA-1180   اهمیت پژوهش در دانشگاه ها و نقش بخش مرجع کتابخانه ها
نویسندگان: سیدمحراب یوسفی ریکنده - بهناز علویان عمرانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
74 NERA-1181   چند پایه در ایران
نویسندگان: سید علی اصغر پرستاران - مرتضی خیر آبادی - علی اکبر محمدی - فرزاد عصمتی - عرفان شعبانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
75 NERA-1182   طراحی کلاس های الهام بخش برای دانش آموزان
نویسندگان: فرشته هدایتی - بهروز رودبارکی کلاری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
76 NERA-1184   شناسایی عوامل تاثیرگذار فناوری اطلاعات بر سواد اطلاعاتی
نویسندگان: نادی علیزاده - نرگس نیک زاد
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
77 NERA-1185   ارزشیابی کیفی توصیفی فرایند اجرا و نتایج
نویسندگان: نگار کاری زاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
78 NERA-1186   بررسی تأثیرتدریس مجازی بر بهبود عملکرد یا افت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش ناحیه 2 شهرستان ساری
نویسندگان: پارمیس نوائی - پریوش دیوسالار مهاجر
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
79 NERA-1188   برای پساکرونا: تجربه شیرین طراحی یک کلاس سبز
نویسندگان: فرشته هدایتی - نبی الله حسین زاده - بهروز رودبارکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
80 NERA-1191   استفاده از فناوری های نوین در آموزش ریاضی
نویسندگان: سوگند ربیع پور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
81 NERA-1198   فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد نوآورانه ی سازمانها
نویسندگان: الهام خسروی پور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
82 NERA-1202   بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه پست مدرنیسم هنری ژیرو
نویسندگان: امیر فیاض - عادل شمشیریان - مهشید فیاض - رویا رجب زاده - صبا قربانیان فرد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
83 NERA-1204   بازی‌های رایانه‌ای آنلاین و تأثیر آن بر نوجوانان
نویسندگان: مرضیه کرمانیان - فاطمه احمد زاده عالمی
1 2 نمایش ارائه مجازی مقاله
84 NERA-1205   نقش آموزش مجازی - الکترونیکی (E-Learning)بر دانش آموزان در یادگیری مفاهیم
نویسندگان: میلاد نصیروند - محمد عظیمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
85 NERA-1206   تاثیر قصه گویی بر میزان یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی
نویسندگان: مهیار احمدی کلیجی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
86 NERA-1207   بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان
نویسندگان: زهرا ستاری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
87 NERA-1208   تاثیر فناوری بر یادگیری دانش آموزان
نویسندگان: آرمان البرز - محمد عظیمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
88 NERA-1211   چگونه توانستم انگیزه و علاقه مندی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی به یادگیری در آموزش آنلاین و مجازی افزایش دهم؟
نویسندگان: مهرداد مرادخانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
89 NERA-1213   تاثیر رضایت شغلی معلمان ریاضی در بکارگیری روش های نوین تدریس
نویسندگان: فاطمه احمدی راد - نادره حمیدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
90 NERA-1215   رابطه انگیزش تحصیلی با اضطراب آزمون آنلاین دانش آموزان پایه ششم در زمان شیوع کرونا
نویسندگان: محمد قدیری پایین لموکی - سید رضا جلالی کوهی خیلی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
91 NERA-1216   بررسی نقش بازی های آموزشی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی
نویسندگان: سحر عبدی لورون - محمد عظیمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
92 NERA-1217   بررسی عوامل موثر بر تمایل به بازگشت گردشگران در دوران کرونا (مورد مطالعه: گردشگران استان مازندران)
نویسندگان: محمد جوادی زاده - مهرنگار پارسای نهاد
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
93 NERA-1218   بررسی اثربخشی روش تدریس های کلاس های چند پایه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان: مهسا غفاری چنذانق
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
94 NERA-1219   چگونه توانستم برای تدریس مطالعات اجتماعی پایه چهارم به صورت مجازی روش تدریس مناسبی پیدا کنم ؟
نویسندگان: سارا کریمی - محسن اکبری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
95 NERA-1220   معلم و تکنولوژی آموزشی: رابطه بین انگیزه معلم برای ادغام تکنولوژی آموزشی در کلاس درس خود و رضایت شغلی معلم
نویسندگان: شهاب رزاقی کله‏ بنی - عسکری دبیدی بهنمیری - سعید محسنی ‏پور - علی کوپایی - زهرا قاسم زاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
96 NERA-1222   بررسی سیاستگذاری های اموزشی اموزش و پرورش در ارتقاء کیفیت آموزشی مدارس
نویسندگان: آزیتا سلاجقه - مریم محمدی زاده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
97 NERA-1223   چگونه توانستم با تمرین و تکرار اختلال خواندن دانش آموز کلاس چهارم را برطرف کنم.
نویسندگان: علی شاهینی - هانیه رستمیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
98 NERA-1226   فراگیر شدن و تحول خدمات دیجیتال آموزشی در دوران کرونا
نویسندگان: الهام احمدی لاجیمی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
99 NERA-1227   طرح تولیدی کردن و ارائه خدمات در هنرستان های فنی و حرفه ای مطالعه موردی: هنرستان پرفسور حسابی هرنگ
نویسندگان: ایوب پورپویا - مهنوش عابدینی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
100 NERA-1228   مروری بر نظریه رشد شناختی و رشد قضاوت اخلاقی کودکان پیش دبستانی و کاربردهای آموزشی آن برای معلمان در مدارس ابتدایی
نویسندگان: مهسا رضائی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
101 NERA-1230   شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در ایجاد دعاوی و اختلافات در پروژه های عمرانی جهت جلوگیری از بروز آن به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
نویسندگان: سجاد صالحی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
102 NERA-1232   چگونه توانستم دانش آموزان پایه دوم ابتدایی را به درس ریاضی علاقمند نمایم .
نویسندگان: فاطمه زهرا تقی پور علی تپه
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
103 NERA-1234   بررسی نقش انگیزة شغلی معلمان در کاربست روش های نوین آموزش در مدارسه
نویسندگان: محمدباقر فرقانی اوزرودی - زهره سلیمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
104 NERA-1236   چگونگی کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان
نویسندگان: مهرداد مرادخانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
105 NERA-1237   نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری رفتارهای شهروندی سازمانی
نویسندگان: الهام خسروی پور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
106 NERA-1239   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ى روش ﺗﺪرﻳﺲﻣﺸﺎرکتی ﺑﺎ روش‌ﺗﺪرﻳﺲﺳﻨﺘﻰ در درس ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ رشته ی زبان و ادبیات عربی از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن »ﺑﺮرﺳﻰﻣﻮردى ﭼﻬﺎر داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﻰﺷﻬﺮﺗﻬﺮان«
نویسندگان: زینب جرونده - کبری روشنفکر
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
107 NERA-1240   تدریس در فضای مجازی ( مشکلات و راهکارها )
نویسندگان: غزال محبوب - پریسا کاویانی - سیده زهره موسوی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
108 NERA-1244   مقایسه محتوای کتاب های درسی علوم تجربی ششم ابتدایی ایران، هندوستان، ترکیه و آمریکا بر اساس سودمندی محتوا، هدف های آموزشی، شکل و خصوصیات ظاهری
نویسندگان: مریم نظری - ائمه صادق کوهستانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
109 NERA-1247   بررسی و شناسایی عناصر برنامه درسی از دیدگاه مکاتب رئالیسم و پراگماتیسم
نویسندگان: آمنه مهدی زاده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
110 NERA-1249   بررسی کتاب ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی در نظام آموزشی 3 – 3 – 6 و تحلیل محتوا بر اساس دیدگاه خلاقیت گیلفورد
نویسندگان: عبدالله عزیزی - شهناز عزیزی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
111 NERA-1250   بررسی تاثیرات آموزش مهارت های زندگی بر بهبود سبک زندگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: سروش براری پاریجانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
112 NERA-1251   بررسی اخلاق حرفه ای در مدیریت آموزشی
نویسندگان: مجید شیرزاد - راضیه بلباسی - رضاعلی حسین زاده - زهرا احمدی آسوری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
113 NERA-1252   مدیریت دانش رمز موفقیت در سازمان های پیشرو
نویسندگان: مریم آباده - آزیتا سلاجقه
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
114 NERA-1253   بسترهای تحقق حکمرانی خوب در جوامع آموزشی
نویسندگان: لیلا جهاندار لاشکی - منصوره پورحسنی
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
115 NERA-1256   رابطه سبک های شناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اضطراب ریاضی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه یک شهرستان ساری
نویسندگان: اسحق علی خطابی - میترا حق شناس
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
116 NERA-1258   چالش‌های نوآوری و خلاقیت در آموزش و پرورش
نویسندگان: سید صدیقه موسوی - معصومه ملک‌پور - سیده لیلا سمائی
0 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
117 NERA-1263   بررسی عوامل موثر بر کیفیت تدریس در نظام آموزش عالی
نویسندگان: لیلا اکبری - زینب دشتکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
118 NERA-1264   فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت
نویسندگان: زینب دشتکی - لیلا اکبری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
119 NERA-1266   مدیریت بحران و کنترل آب
نویسندگان: فائزه رشیدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
120 NERA-1267   رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا و تاب آوری با رضایت شغلی معلمان دوره ی ابتدایی شهر ساری
نویسندگان: مریم انصاری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
121 NERA-1268   تحلیل محتوای کتاب علوم پایه سوم ابتدایی براساس تکنیک ویلیام رومی (مورد مطالعاتی: کتاب تحصیلی سال 1401-1400)
نویسندگان: مونا سالاری فرد - سیده زهره موسوی - پریسا کاویانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
122 NERA-1273   جایگاه خلاقیت و نوآوری در تحول آموزش و پرورش
نویسندگان: صبح نساء حسین پور
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
123 NERA-1276   نقش مدیریت دانش بر ارزشیابی کیفی توصیفی دانش آموزان در سازمان آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی استان مازندران
نویسندگان: فرشته چاری سرستی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
124 NERA-1277   آزمایشگاه مجازی رویکردی نوین در یادگیری بهتردرس علوم در دوران همه گیری کرونا
نویسندگان: سمیه خوراشاهی - تقی ایمانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
125 NERA-1282   تاثیر عوامل فرهنگی بر یادگیری کودکان ابتدایی
نویسندگان: شهریار سلیمانی - محمد عظیمی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
126 NERA-1284   بررسی آسیب های شیوع کرونا بر آموزش و پژوهش در مدارس
نویسندگان: محمد اسماعیلی - المیرا بذرافشان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
127 NERA-1283   بررسی تاثیرات کرونا بر آموزش ایران به انضمام اقدامات کشورهای ژاپن، ایرلند و تایوان در مواجهه با آن
نویسندگان: محمد کبودتبار فیروزجائی - سجاد مرتضی زاده آرائی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
128 NERA-1285   عوامل ایجاد استرس شغلی درصلاحیت حرفه ای معلمان مدارس
نویسندگان: محمد بخش درخشیده - عبدالرحیم تیرنگ - عبداله ارجمند نژاد - سلمان عارف نیــا - مسلم درایــی شـه بابکــی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
129 NERA-1286   بررسی شاخصه های تعهد و آثار آن در قرآن
نویسندگان: حمید یادگاری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
130 NERA-1288   اشکال هندسی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی
نویسندگان: جعفر نصیرناتری - مهدی جباری - زهره معمار صادق
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
131 NERA-1289   اهمیت فناوری در آموزش
نویسندگان: مریم پرستاران - سید علی اصغر پرستاران - رضا رمضانپور پاشاکلایی - محمد محسنی - هانیه چاشمی کلمرز
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
132 NERA-1290   رابطه هوش عاطفی و مدیریت مشارکتی مدیران مقطع متوسطه
نویسندگان: محمد بخش درخشیده - عبدالغفور خطیبی - سعیده بلوچ - فریبا دهقان دولتی - هــارون جــدگال
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
133 NERA-1293   بررسی مزایا و معایب آموزش الکترونیکی
نویسندگان: فاطمه شهاب الدین - اشرف اصغری - فرشته اصغری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
134 NERA-1294   بررسی رابطه تعلق‌خاطر به مدرسه و سرمایه روان‌شناختی معلمان تربیت‌بدنی استان البرز
نویسندگان: جواد صفری - معصومه سادات سید حسینی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
135 NERA-1297   چگونگی جمع‌بندی مطالب با خلاصه‌نویسی
نویسندگان: محمود داورزنی - بهار سلطانپور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
136 NERA-1299   پیش‌بینی میزان مشارکت دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر مشهد در فعالیت‌های ورزشی همگانی بر اساس عوامل شخصیتی (NEO)
نویسندگان: رضا رجب زاده - محسن حلاجی - شیرین مهاجری نیاکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
137 NERA-1303   چگونه آرامش را به کلاس درس برگردانیم؟
نویسندگان: سجاد آقازاده صادق بیگلو - افتخار قاسم زاده - حسین عباسیان
1 2 نمایش ارائه مجازی مقاله
138 NERA-1304   تبیین رابطه سبک رهبری تحول‌گرا مدیران بر یادگیری و عملکرد ورزشی معلمان تربیت‌بدنی شهر سنندج
نویسندگان: محمد قادریان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
139 NERA-1308   بررسی نسبت طلایی واعدادفیبوتاچی
نویسندگان: عفت شیخی - معصومه کدخدایی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
140 NERA-1310   بررسی مزایا و معایب آموزش مجازی در شبکه آموزش دانش آموزان (شاد)
نویسندگان: محسن باقرزاده - کلثوم جعفری - خدیجه خیردوست
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
141 NERA-1312   رونق اقتصاد و اشتغال با آموزش کارآفرینی در مدارس
نویسندگان: ساره فرحی - فرزانه فرحی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
142 NERA-1313   بررسی تجربه زیسته نومعلمان در خصوص انطباق آموزش های دانشگاه فرهنگیان با واقعیت های مدرسه ای
نویسندگان: مسعود اسلامی کلیجی - بهزاد خلیلی دیز آبادی - طلعت اسدپور - محدثه رنجبر کلاگری - سید معصومه موسوی کشکا
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
143 NERA-1314   واکاوی ارتباط سطح سواد رسانه و انتخاب سبک زندگی با تاکید بر شبکه های اجتماعی
نویسندگان: الهام خسروی پور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
144 NERA-1315   فرصت های استفاده از رسانه های جدید در آموزش جغرافیای سیاسی
نویسندگان: مریم ابراهیمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
145 NERA-1316   ابر معلم ریاضی
نویسندگان: نادره حمیدی - مرضیه سادات حسن پور اطاقسرا - الناز خلیلی اولم
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
146 NERA-1317   تحلیل محتوای کتاب های هدیه های آسمان دوره ابتدایی از منظر توجه به اصول و فروع دین
نویسندگان: رضا اسکندری - سهیل علیزاده - امیرحسین آزاد - مهدی فانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
147 NERA-1318   نقش و جایگاه آموزش مجازی برنظام تعلیم و تربیت
نویسندگان: علیرضا ذبیحی کلکناری - عارف علیزاده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
148 NERA-1319   تأثیر محیط بر رشد کودکان
نویسندگان: فاطمه سیاه پشت خاچکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
149 NERA-1320   فناوری های آموزشی در علوم تجربی دوره ابتدایی
نویسندگان: فاطمه سیاه پشت خاچکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
150 NERA-1321   تاثیر ذهن آگاهی بر سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی مدیران مدارس استثنایی استان ایلام
نویسندگان: نسرین رحمی - معصومه احمدی فر - زینب اسدزاده - محبوبه بالاوندی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
151 NERA-1322   بررسی رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با نقش میانجی انگیزش شغلی در معلمان تربیت‌بدنی شهر بیرجند
نویسندگان: محبوبه افضل پور - علیرضا عبدالهی - سعید سعیدی - حسین سکندری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
152 NERA-1325   بررسی عوامل مرتبط با عملکرد تیمی مشارکت کنندگان در المپیادهای ورزشی در مدارس شهر بیرجند
نویسندگان: ایمان صفایی - علی حاجی زاده - علیرضا جاجی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
153 NERA-1326   ضرورت کاربست راهبردهای فراشناختی در سازمان های آموزشی
نویسندگان: مریم حسین پور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
154 NERA-1328   بررسی رابطه عملکرد تیم‌های کاری و انگیزش ورزشی در کلاس‌های تربیت‌بدنی شهر بیرجند
نویسندگان: عاطفه آبیار - مرضیه مودی - مهری سعادتی - زهرا مهدی آبادی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
155 NERA-1329   مقایسه کیفیت زندگی ورزشی و بهزیستی دانش‌آموزان پسر فعال و غیرفعال هنرستان‌های تربیت‌بدنی شهر بیرجند
نویسندگان: علیرضا حیدری مفرد - صهیب مودی - محسن چکی - علی نجمی پور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
156 NERA-1330   چشم اندازهای آینده کلاس درس
نویسندگان: سمیرا حسن زاده - زبیده احمدی - سیده زهرا میربابایی - فاطمه شاکری - مهتابه اسمعیلی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
157 NERA-1332   بررسی اثربخشی act بر میزان انگیزش تحصیلی و رضایت از زندگی در فرزندان طلاق نوجوان پسرشهرستان کردکوی
نویسندگان: اشرف السادات اکبری - سعید زرگران
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
158 NERA-1337   تاثیر اجرای درس پژوهی در رشد صلاحیت های حرفه ای معلمان
نویسندگان: فریبا سروری - زهره دوانلو
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
159 NERA-1340   بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگر بر میزان انگیزش تحصیلی و رضایت از زندگی فرزندان طلاق نوجوان دختر در شهرستان گرگان
نویسندگان: سعید زرگران - اشرف السادات اکبری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
160 NERA-1341   آموزش مدیریت زمان به دانش آموزان با روش نگارش خلاق
نویسندگان: مائده عباس تبار - زهرا احمدپور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
161 NERA-1346   مدیریت کلاس درس و نقش آن در یادگیری دانش آموزان
نویسندگان: شبنم مختاری - شیما مختاری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
162 NERA-1349   سواد رسانه در آموزش و پرورش
نویسندگان: مریم قادری - سیده مائده زمانی - نادره حمیدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
163 NERA-1351   اقدام پژوهی درباره چگونه می توانم به رفع بی علاقگی دانش آموزان کلاس اول کمک کنم؟
نویسندگان: پریسا رحیمی - علی ملکی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
164 NERA-1352   تبیین رابطه حمایت اجتماعی مدیران و انگیزش مشارکت ورزشی دبیران تربیت‌بدنی شهر بیرجند
نویسندگان: هانیه هامونی - سمانه بنی اسدی - ملیحه راستی - مرجان مظفری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
165 NERA-1354   واکاوی رعایت عناصر مدل رفتار اطلاع‌یابی ویلسون در کتابخانه های دیجیتال دانشگاه های علوم پزشکی ایران
نویسندگان: صفیه طهماسبی لیمونی - فاطمه ولی پناه فیروزجائی - ابراهیم علیجانزاده سرستی - هوشنگ علی اصغری جلودار
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
166 NERA-1355   بررسی ارتباط مدیریت دانش با چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی
نویسندگان: فهیمه دستی گردی - نرگس نوروزی - نرجس چنگیزیان - زینب امیرآبادی زاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
167 NERA-1356   تاثیر آموزش شناختی بر مهارت اجتماعی دانش آموزان سال اول دبستان
نویسندگان: سحر مقصودیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
168 NERA-1357   نظام دانش و حکمرانی شبکه ای ؛ رویکردی نوین در خط مشی گذاری کنشگران نظام علمی مبتنی بر درگیرسازی شبکه ذینفعان
نویسندگان: حیدر نجفی رستاقی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
169 NERA-1359   پیش بینی سرمایه روانشناختی مدیران و معلمان آموزش و پرورش چالوس بر اساس مولفه های فرهنگ مدیریت خطا
نویسندگان: سیده معصومه حسینی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
170 NERA-1363   روش نوین تدریس در آموزش ریاضیات ابتدایی
نویسندگان: مبینا براری کوهی - فاطمه چاووشی ثانی - نگین فخار
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
171 NERA-1360   بررسی ویژگی ها و شایستگی های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
نویسندگان: نگین توماج - عبدالاحد باج - سارا خندان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
172 NERA-1364   ارائه یک روش مقاوم برای طبقه بندی تصاویر با استفاده از اطلاعات زمینه ی تصویر و تکنیک رد کردن
نویسندگان: کوثر سلیمانی - هانا یوسف پور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
173 NERA-1371   بررسی رابطه بین توسعه فردی با کامیابی و تعلق‌خاطر کاری در بین دبیران تربیت‌بدنی شهر بیرجند
نویسندگان: اکرم بیجاری - احمد احمدی - داود مودی - محمدرضا سمعیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
174 NERA-1373   اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی
نویسندگان: پژمان بریمانی - علیرضا اسلامی - سمانه دوست محمد - اسماعیل مردانی زاده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
175 NERA-1375   بررسی تاثیر مشارکت مدرسان داخلی بر بهبود روند آموزش و توسعه منابع انسانی در دوران کرونا مطالعه موردی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان
نویسندگان: فائزه فربد - مهدی جباری - علیرضا باباحسنی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
176 NERA-1377   گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان؛ راهبردهایی برای نظام ملی نوآوری در ایران
نویسندگان: حیدر نجفی رستاقی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
177 NERA-1379   ضرورت غنی سازی محیط (خانه و مدرسه) و ارتقاء سطح انگیزه ورزشی دانش آموزان
نویسندگان: ملیحه فاضل
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
178 NERA-1382   چگونه توانستیم ضعف دیکته نویسی یاسین، دانش‌آموز پایه ششم را در سال تحصیلی 1400-1399 بهبود ببخشیم؟
نویسندگان: معصومه عسگریان - محدثه امینی نیا - معصومه کاظمی - محمد قربان پور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
179 NERA-1385   مولفه های مدرسه شاد و سلامت روان در دوران پسا کرونا
نویسندگان: وحید بنیسی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
180 NERA-1386   تبیین رابطه قدرت برند با وفاداری مشتریان با نقش میانجی قدرت خرید مشتریان در فروشگاه‌های کفش ورزشی
نویسندگان: لیلا رحمی - زهره عبدالهی - کیمیا کاهنی - سعید کولیوندی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
181 NERA-1387   تاثیر سلامت روان بر میزان اشتیاق دانش آموزان به مدرسه در بین دانش آموزان (مدرسه هیات امنایی بنت الهدی شهرستان بهشهر)
نویسندگان: زینب یونسی رباطی - محمدرضا نقوی - مرتضی پریچهره تروجنی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
182 NERA-1388   نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد و توسعه آموزش و پرورش
نویسندگان: زینب سام دلیری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
183 NERA-1392   بررسی عوامل موثر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در برنامه ی درسی پنهان در بین معلمان خانم ابتدایی شهرستان چالوس به کمک روش آنتروپی شانون
نویسندگان: عالیه پیرخندان گل سفید - منا سام دلیری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
184 NERA-1390   بررسی نوآوری و مدیریت دانش با نقش میانجی توانمندسازی در معلمان تربیت‌بدنی شهر اصفهان
نویسندگان: فائزه بسحاقی نیا - پریسا میرجانی - مهدیه باستانی - زهرا محمدی زواره
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
185 NERA-1393   تببین رابطه توانمندسازی شغلی با کامیابی و نقش واسطه ای انگیزش شغلی در بین دبیران تربیت‌بدنی شهر یاسوج
نویسندگان: روح اله نیازی - سیمین باقری - فرزانه فرهادپور - نرگس آریا
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
186 NERA-1394   تأثیر آموزش ارزش‌های زندگی بر سلامت روان و رشد اجتماعی کودکانه پیش دبستانی
نویسندگان: مریم قمی اویلی - الهه صادق کوهستانی - زینب منصور لکورج - پریسا آهنگری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
187 NERA-1395   طراحی یک چارچوب مدیریت بحران مبتنی بر مدیریت دانش (در بحران کرونا)
نویسندگان: سعید رادمان - زهرا خراشادی زاده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
188 NERA-1396   نقش کنشوری خانواده و شیوه های فرزندپروری در مشکلات رفتاری و هویت یابی کودکان در دوره پیش دبستانی
نویسندگان: مریم قمی اویلی - الهه صادق کوهستانی - زینب منصور لکورج - پرسیا آهنگری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
189 NERA-1397   مولفه‌های اثربخش در به‌کارگیری روش‌های نوآورانه تدریس معلمان در دوره‌های مجازی
نویسندگان: الهام احمدی لاجیمی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
190 NERA-1400   بهبود کلاس درس و تدریس حرفه ای با موضوع سنگ ها پایه چهارم ابتدائی
نویسندگان: زینب نصیر نیا - خورشید کرمیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
191 NERA-1407   آموزش مجازی در دوران کرونا و تکنیک های بهبود آن
نویسندگان: فاطمه صادقی ارمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
192 NERA-1401   سیاستگذاری سواد رسانه ای
نویسندگان: آزیتا سلاجقه - هانیه سالمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
193 NERA-1408   اثر مهارت‌های ارتباطی بر سلامت‌روانی و نقش آن بر اوقات فراغت فعال دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اسلامی تهران شمال
نویسندگان: زینب نعمت‌پور کرانی - علی اصغر درودیان - شیوا آزادفدا
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
194 NERA-1409   اثر مهارت‌های ارتباطی بر اوقات فراغت فعال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نویسندگان: زینب نعمت‌پور کرانی - شیوا آزاد فدا - علی اصغر درودیان
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
195 NERA-1417   مشکلات آموزش و تدریس مجازی در شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد)
نویسندگان: مهشید باستانی پورمقدم - پیوند محمدیان - صلاح الدین ابراهیمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
196 NERA-1419   راهکارهای افزایش انگیزه دانش آموزان به منظور توجه به آموزش مجازی در دوران همه گیری بیماری کرونا
نویسندگان: خدیجه ابراهیمی نیاک
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
197 NERA-1424   تکالیف مهارت محور
نویسندگان: مرتضی خیر آبادی - سید علی اصغر پرستاران - علی اکبر محمدی - عرفان شعبانی - محمد محسنی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
198 NERA-1426   بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر خلاقیت فردی دبیران با نقش میانجی تسهیم دانش
نویسندگان: خدیجه باباپوری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
199 NERA-1430   تاثیر فعالیت آزمایشگاهی در فرآیند یادگیری دانش آموزان
نویسندگان: سیده مائده زمانی - مریم قادری - نادره حمیدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
200 NERA-1427   نقاط ضعف ارزشیابی کیفی-توصیفی و آسیب های ناشی از نحوه اجرا
نویسندگان: زهرا غفاری آبی سفلی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
201 NERA-1434   کیفیت زندگی و میزان اضطراب دانش‏آموزان در دوران پاندمی کرونا
نویسندگان: هاجر دانشور - مرضیه دانشور - معصومه موسی پور آهنگر - مهدی رمضان ‏نژاد کفشگری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
202 NERA-1441   چارچوب امنیتی مبتنی بر زنجیره بلوکی و یادگیری عمیق برای اینترنت اشیا هوشمند مجهز به مخابرات نسل پنجم
نویسندگان: مرضیه خدادوستان - فرهاد زائری - علیرضا خزاعی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
203 NERA-1440   بازی ، کاتالیزگر زنگ علوم و ریاضی
نویسندگان: الناز خلیلی اولم - نادره حمیدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
204 NERA-1446   چگونه توانستم ضعف املایی سه نفر از دانش آموزان کلاسم پنجم را تقویت نمایم؟
نویسندگان: زهره کتابی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
205 NERA-1443   امنیت شبکه SDN
نویسندگان: مرضیه خدادوستان - علیرضا خزاعی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
206 NERA-1449   نقش معلم و مدرسه در توسعه فرهنگ نماز
نویسندگان: سجاد آقازاده صادق بیگلو - علی علی محمد پور
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
207 NERA-1453   فلسفه تربیت با رویکرد به هرمنوتیک گادامر
نویسندگان: عادل شمشیریان - امیر فیاض - مهشید فیاض - رویا رجب زاده - صبا قربانیان فرد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
208 NERA-1459   بررسی شیوه های نوین خلاقیت در مدارس و تاثیر آن در آموزش و یادگیری دانش آموزان
نویسندگان: فاطمه مرادی وهرانی - سعیده بنیاد - زینب مرادلو
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
209 NERA-1458   بررسی تاثیر شیوه نوین تدریس در آموزش مجازی
نویسندگان: فاطمه مرادی وهرانی - سعیده بنیاد - زینب مرادلو
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
210 NERA-1461   بررسی رابطه ساده و چندگانه بین کیفیت زندگی کاری و خلاقیت با انگیزش شغلی در معلمان مقطع متوسطه شهرستان قوچان
نویسندگان: رقیه علیمردانی - زهرا بابایی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
211 NERA-1463   بررسی رابطه بین آموزش مجازی با افت تحصیلی و خودباوری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار
نویسندگان: فاطمه بیان فر - محمد محمدیان - نگین نزوی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
212 NERA-1467   نقش انگیزش و هیجانات تحصیلی در مهارت خواندن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
نویسندگان: خدیجه رضائی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
213 NERA-1473   راهبردی برای تدریس شیمی دبیرستان بصورت مفهومی و بنیادی
نویسندگان: سید مهدی نیاکانی - حسین عباس تبار آهنگر
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
214 NERA-1475   بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی در مدارس آموزش از راه دور شهرستان نوشهر
نویسندگان: علی اصغر اکبری کریمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
215 NERA-1479   بررسی لزوم آموزش معلمان در زمینه فناوری های آموزشی بر اساس ساحت تربیت علمی و فناورانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
نویسندگان: میثم باقری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
216 NERA-1480   طراحی اقتصادی نمودار کنترلی چند متغیره بیزی با فواصل نمونه گیری متغیر
نویسندگان: علی اکبر حیدری - سجاد آقازاده صادق بیگلو
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
217 NERA-1487   نقش مدیریت دانش و خلاقیت در تدریس بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی
نویسندگان: مصیب زنگنه
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
218 NERA-1491   اخلاق پژوهش
نویسندگان: سیمین امینی زارع - هستی طالبی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
219 NERA-1492   تاثیر فناوری اطلاعات بر بازدهی آموزش و کیفیت یادگیری
نویسندگان: نگین صادقی - علی توسلی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
220 NERA-1496   ماهیت خلاقیت و شیوه های آموزش و پرورش آن در دانش آموزان
نویسندگان: نگین صمدی تبارزنجانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
221 NERA-1494   بررسی نقش فناوری اطلاعات در تحقق و پیشبرد راهبردهای اقتصاد مقاومتی
نویسندگان: علی توسلی - نگین صادقی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
222 NERA-1497   توسعه فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیک و بررسی چالش ها،کاربردها و راهکارها
نویسندگان: علی توسلی - نگین صادقی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
223 NERA-1498   لذت آموزش با برش اهداف آموزشی
نویسندگان: زهره امینی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
224 NERA-1507   رابطه اعتماد به نفس با موفقیت تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان: فاطمه صادقی ارمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
225 NERA-1509   اقدام پژوهی و استفاده از فناوری های نوین در کلاس درس
نویسندگان: آرزو موسوی - معصومه همتی زاده - زینب داودی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
226 NERA-1510   مدارس کارآفرین و ضرورت کارآفرینی در مدارس
نویسندگان: معصومه همتی زاده - زینب داودی - آرزو موسوی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
227 NERA-1511   بررسی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان
نویسندگان: عاطفه حاجی تبار - سهیلا کیادلیری - سیدیوسف ساداتی پایین رودپشتی - سهیلا ازوجی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
228 NERA-1512   تاثیر برخی شیوه های نوین تدریس در دستیابی فراگیران به تفکر انتقادی
نویسندگان: فاطمه مرادی - سعیده مرادی - زینب مرادلو
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
229 NERA-1515   تاثیر مدیریت دانش و خلاقیت در تدریس بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خواف
نویسندگان: مصیب زنگنه
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
230 NERA-1517   بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان روانسر در سال تحصیلی 1400 - 1401
نویسندگان: آرمان ملکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
231 NERA-1519   اهمیت کاربرد آموزش رسانه ای در تدریس معلمان
نویسندگان: مهناز خنیفر - لیلا دامن افشان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
232 NERA-1530   محاسن و معایب آموزش مجازی در مدارس و دانشگاه ها
نویسندگان: مرضیه دهقان - فاطمه دهقان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
233 NERA-1531   شناسایی عوامل موثر در ترغیب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان به انجام فعالیت های علمی و پژوهشی
نویسندگان: حمیده زوار
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
234 NERA-1532   تاثیر آموزش های مجازی بر تثبیت دانسته های شیمی دانش آموزان پایه یازدهم در آموزش تلفیقی
نویسندگان: فاطمه قائمی امیری - زهرا قائمی امیری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
235 NERA-1533   نقش خلاقیت در آموزش و یادگیری
نویسندگان: سارا بیات - فاطمه مرادی وهرانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
236 NERA-1537   تاثیر هوش هیجانی بر یادگیری الکترونیکی
نویسندگان: حسین پیراهش - معصومه بناساز
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
237 NERA-1546   تاثیر نوآوری و خلاقیت در آموزش های مجازی بر خلاقیت فراگیران
نویسندگان: فاطمه مرادی وهرانی - سارا بیات
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
238 NERA-1547   آموزش مفاهیم ریاضی بر گستره شعر فارسی
نویسندگان: زهرا عبدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
239 NERA-1558   بررسی عوامل موثر برکیفیت روابط معلم بادانش آموز
نویسندگان: مریم خواجوند کوهپر
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
240 NERA-1565   مقایسه تاثیر ارزشیابی کیفی و کمی بر خودپنداره تحصیلی وخلاقیت دانش آموزان
نویسندگان: فاطمه فاتحی - سمانه فاتحی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
241 NERA-1582   چگونه توانستم مهارت املانویسی دانش‌آموزم (مریم) را با روش مرحله‌ای تقویت نمایم؟
نویسندگان: صدیقه محمودزاده - رضا براری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
242 NERA-1583   تجزیه و تحلیل جرم یابی در ویپ سرور مبتنی بر استریسک
نویسندگان: علیرضا خزاعی - جلال انارکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
243 NERA-1590   معماری مرجع محاسبات ابری از دیدگاه فروشنده‌های مختلف
نویسندگان: جلال انارکی - فرهاد زائری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
244 NERA-1584   چگونه با نشاط آموزشی در فضای مجازی یادگیری ریاضی را بهبود بخشیم
نویسندگان: مریم اخگر - عذرا چراتیان - محمدباقر فرقانی اوزرودی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله